Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο Ries - Eichinger

Τήρηση λογιστικών
βιβλίων

Χρηματοοικονομική λογιστική

Η τήρηση των βιβλίων χρηματοοικονομικής λογιστικής σας πραγματοποιείται με ασφάλεια και εξοικονόμηση χρόνου, με όλες τις επιθυμητές οικονομικές και επιχειρηματικές αναλύσεις. Θέλετε να τηρείτε μόνοι σας τα βιβλία σας; Σας στηρίζουμε για την υλοποίηση ενός συστήματος τήρησης βιβλίων χρηματοοικονομικής λογιστικής στην επιχείρησή σας.

Τήρηση βιβλίων μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε για εσάς τον τρέχοντα λογαριασμό μισθοδοσίας των συνεργατών σας. Μέσω της τακτικής περαιτέρω κατάρτισης της ομάδας μας και της χρήσης του πλέον σύγχρονου λογισμικού εξασφαλίζουμε ότι ο λογαριασμός μισθοδοσίας σας θα καταρτίζεται πάντα σε συμμόρφωση με το σύνολο των διατάξεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Κατόπιν επιθυμίας σας μπορούμε να καταρτίσουμε εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία χρηματοοικονομικής λογιστικής και μισθοδοσίας σας. Η μηνιαία ανταλλαγή έγγραφων αποδείξεων έχει εξαλειφθεί εντελώς. Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χαρτί. Οι αναλύσεις σας θα διατηρούνται ασφαλείς και θα προστατεύονται ανά πάσα στιγμή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ θα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας από κάθε σημείο του κόσμου.

Λογιστική κόστους

Η λογιστική κόστους ως εσωτερικό εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης είναι πλέον απαραίτητη ακόμα και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Από κοινού θα εγκαταστήσουμε ένα σύστημα λογιστικής κόστους το οποίο θα είναι εναρμονισμένο με την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ή/και σκόπιμων αναλύσεων.

Επιτόπιες υπηρεσίες

Κατόπιν επιθυμίας σας, ένας συνεργάτης της ομάδας μας μπορεί να μεταβεί στην επιχείρησή σας και να καταρτίσει επιτόπου τα βιβλία χρηματοοικονομικής λογιστικής και μισθοδοσίας σας.

Υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μας παραδώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μετά την επεξεργασία τους να σας τα παραδώσουμε μαζί με τις αναλύσεις.