Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο Ries - Eichinger

Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

Εισοδήματα σε σχέση με την αλλοδαπή

Είτε ως φορολογούμενοι κάτοικοι ημεδαπής με εισοδήματα στην αλλοδαπή ή ως φορολογούμενοι κάτοικοι στην αλλοδαπή με εισοδήματα στην ημεδαπή, σας συμβουλεύουμε για όλες τις ερωτήσεις σας όσον αφορά τη διασυνοριακή φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις στην αλλοδαπή

Σας στηρίζουμε κατά την ίδρυση ή/και την απόκτηση θυγατρικών εταιρειών στην αλλοδαπή και όσον αφορά το τρέχον καθεστώς φορολογίας τους στη Γερμανία.

Φορολογία μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης

Σας στηρίζουμε κατά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, καθώς και όσον αφορά το τρέχον καθεστώς φορολογίας της μόνιμης εγκατάστασης της επιχείρησης στην αλλοδαπή.

Φόροι εισοδήματος και κληρονομιάς βάσει της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας

Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας οι οποίες σχετίζονται με τα διασυνοριακά εισοδήματα και τον χειρισμό τους από άποψη φορολογίας βάσει της αντίστοιχης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (DBA).

Αποστολή συνεργάτη

Θα εξακριβώσουμε για εσάς, είτε ως εργοδότη ή ως εργαζόμενο, την ορθή φορολογική μεταχείριση των εργαζομένων οι οποίοι έχουν σταλεί εκτός συνόρων (περιπτώσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων)

Τιμές συμψηφισμού

Η ορθή αναγνώριση και τεκμηρίωση των τιμών συμψηφισμού είναι απαραίτητη για την αποφυγή καταβολής συμπληρωματικών φόρων, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσαν να απειλήσουν την ύπαρξη της επιχείρησης. Θα σας βοηθήσουμε στην πρακτική εφαρμογή τους.