Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο Ries - Eichinger

Δικαιώματα

Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο
Ries - Eichinger

Drehergasse 22a
D-93059 Ρατισβόννη
Τηλ.: (0049) 941 8305350
Φαξ: (0049) 941 83053570 
E-mail: info@ries-eichinger.de 
www.ries-eichinger.de

Το συνολικό περιεχόμενο, όπως και η σελιδοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ολόκληρων σελίδων, μεμονωμένου περιεχομένου ή τμημάτων της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Christian Ries. Οι παραβάσεις υπόκεινται σε αστική και ποινική δίωξη. Στα πλαίσια των διατάξεων που αφορούν στη νομοθεσία περί Τύπου, τη γερμανική Διακρατική Συνθήκη για τις Υπηρεσίες των ΜΜΕ (MDStV), όπως και το Νόμο περί Τηλευπηρεσιών (TDG), υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, όπως και για τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται περιστασιακά, είναι ο Christian Ries.

Ο νόμιμος επαγγελματικός τίτλος "Φοροτεχνικός Σύμβουλος" έχει απονεμηθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (στο ομόσπονδο κρατίδιο της Βαυαρίας).

Το επάγγελμα του φοροτεχνικού συμβούλου διέπεται γενικά από τις ακόλουθες επαγγελματικές και νομικές διατάξεις:
(α) Γερμανικός νόμος περί του επαγγέλματος του φορολογικού συμβούλου (StBerG)
(β) Εκτελεστικός κανονισμός του γερμανικού νόμου περί του επαγγέλματος του φορολογικού συμβούλου (DVStB)
(γ) Νομοθετική αρχή για το καθεστώς επαγγελμάτων (BOStB)
(δ) Διάταξη περί αμοιβής των φοροτεχνικών συμβούλων (StBVV)

Οι ισχύοντες κανόνες μπορούν να ζητηθούν από το Επιμελητήριο Φοροτεχνικών Συμβούλων Νυρεμβέργης, Karolinenstraße 28, D-90402 Νυρεμβέργη, Τηλ.: (0049) 911 946260, Φαξ: (0049) 911 9462630.

Το πλήρες περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, όπως και των ενημερωτικών δελτίων που αποστέλλονται από το γραφείο μας, δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση την προσωπική, εξατομικευμένη συνάντηση με το φοροτεχνικό σας σύμβουλο. Πρόκειται, κυρίως, για γενικές πληροφορίες. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη γι' αυτό το περιεχόμενο. Η πελατειακή σχέση δεν προκύπτει ούτε από τη χρήση της ιστοσελίδας και των προσφορών της ούτε από την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Η αποστολή ενός e-mail με συγκεκριμένο αίτημα δε συνεπάγεται ως τέτοιο καμία πελατειακή σχέση. Εφόσον υφίσταται πελατειακή σχέση δεν αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επικοινωνία μέσω e-mail ή των λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση, όσον αφορά την πρόσβαση ή το χρόνο πρόσβασης σε αυτή.

Δε διαθέτω καμία επιρροή, όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη δομή των συνδεδεμένων σελίδων, συνεπώς αποποιούμαι ρητώς το περιεχόμενο άλλων σελίδων και υποσελίδων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες ή οδηγούν στην ιστοσελίδα μου ή τις υποσελίδες αυτής.

Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων

R+V Allgemeine Versicherung AG
Voltastraße 84
60486 Frankfurt
Πεδίο εφαρμογής: Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σχεδιασμός ιστοσελίδας και προγραμματισμός

Jochen Drechsler Webentwicklung
Frühlingsstraße 31
D-63869 Heigenbrücken
(0049) 6020 4949811
webdesign@drjochum.de