Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο Ries - Eichinger

Θέσεις εργασίας

Σας παρακαλούμε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας, προσκομίζοντας τον πλήρη σας φάκελο, συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού, ιστορικού εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Αναζητούμε ένα άτομο που θα κάνει την πρακτική του εξάσκηση ως λογιστής/λογίστρια από την 01.08.2014 ή την 01.09.2014. Παρακαλούμε να στέλνετε τις αιτήσεις σας υπόψη Κυρίου Ries, Φοροτεχνικού.