Φοροτεχνικό και Δικηγορικό Γραφείο Ries - Eichinger

Παροχή φοροτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Παροχή επίκαιρων φοροτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Σας στηρίζουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στην εμπειρογνωσία, όσον αφορά τις επιχειρησιακές, καθώς και τις στρατηγικές αποφάσεις στο πλαίσιο της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να ελαχιστοποιήσετε τη φορολογική επιβάρυνσή σας.

Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση της επιχείρησης

Πέραν της επίκαιρης συμβουλευτικής, σας στηρίζουμε κατά την αναδιάρθρωση ή/και τον αναπροσανατολισμό της επιχείρησής σας. Έχουμε εξασφαλίσει μια ομαλή διαδικασία για περιπτώσεις μετατροπών και μεταβολής της νομικής μορφής.

Συμβουλευτική σχετικά με την ίδρυση της επιχείρησης

Σας συνδράμουμε, ως νέους επιχειρηματίες, από την αρχική ιδέα μέχρι την ίδρυση της επιχείρησής σας. Σας στηρίζουμε κατά τις διαδικασίες ενώπιον των αρχών, των υπηρεσιών και των τραπεζών.

Συμβουλευτική σχετικά με τη διαδοχή στην επιχείρηση

Σας στηρίζουμε σε περίπτωση προγραμματισμένης εκποίησης της επιχείρησης, είτε ως αγοραστή ή ως πωλητή, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω δωρεάς εντός της οικογένειας.

Συμβουλευτική για την εξυγίανση της επιχείρησης

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης της επιχείρησής σας, καταρτίζουμε σχέδια εξυγίανσης για σας και σας βοηθάμε κατά την εφαρμογή τους. Σας συνδράμουμε κατά τις διαπραγματεύσεις με τράπεζες και πιθανούς επενδυτές.

Οικονομική και επιχειρηματική συμβουλευτική

Υπό την έννοια της κλασικής συμβουλευτικής επιχειρήσεων, σας στηρίζουμε ώστε να αναγνωρίσετε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχείρησής σας, να υιοθετήσετε και να εφαρμόσετε διαδικασίες μεταβολής, καθώς και να εξασφαλίσετε την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.